Gratis verzending vanaf €20

Jeroen S. Lemmens


In 2005 ben ik afgestudeerd in Communicatie Wetenschap aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Mijn scriptie getiteld: ‘The appeal of violent video games to adolescent boys’ werd begeleid door dr. Elly Konijn en prof. dr. Brad Bushman. Een artikel dat ik heb geschreven naar aanleiding van mijn scriptie is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift CyberPsychology & Behavior. Per 1 maart 2007 ben ik begonnen als promovendus aan de UvA. Onder begeleiding van prof. dr. Patti Valkenburg ben ik bezig met het ontwikkelen van een methode om gameverslaving meetbaar te maken en zal ik onderzoek doen naar de oorzaken en gevolgen van (online) gameverslaving.

Publicaties

Gameverslaving (2006)

Probleemgebruik herkennen, begrijpen en overwinnen
Jeroen S. Lemmens