Gratis verzending vanaf €20

Wim Claasen


Resumé Drs. W.H.P. Claasen, Gaspeldoornlaan 6 5644 KT Eindhoven

Geboren: 7 maart 1947, Den Bosch

Familie: gehuwd met Afke van Wirdum, 2 kinderen

Opleiding: HBS-B (1967), Doctoraal Klinische Psychologie (1975). Doctoraal Humanistiek (1997). Consultant Zelf Konfrontatie Methode (2000). Cursussen (Vroegtijdige signalering, Onderwijsvernieuwing, Management, Kennisproductiviteit)

Roepnaam: Wim

Loopbaan

 • 1021/Wim Claasen, Marjo van Bergen, Lia Goyaarts en Hielke Bosma
 • 1995-nu Consultant, humanistisch raadsman
  Op freelancebasis superviseren van managers en medewerkers, trainen van directeuren, bemiddelen bij conflicten en verrichten van onderzoek in ´vastgelopen situaties´.
 • 1995-nu Stafmedewerker kwaliteitszorg, Opleidingen Speciaal Onderwijs, Tilburg
  Belangrijke aandachtsgebieden: ontwikkelen van beroepsprofiel(en) voor gespecialiseerde functies, ondersteunen van de organisatieontwikkeling, ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten voor (teamgerichte) opleidingen, uitvoeren van bekwaamheidsonderzoeken, projectleiding van zelfevaluatieonderzoek in het kader van de Master-accreditatie, redactie van evaluatie- en onderzoeksverslagen.
 • 1995-1997 Voorzitter RVC Midden-Limburg c.a.
  Opstarten en voorzitten van deze Regionale Verwijzings Commissie.
 • 1993-1996 Projectleider/intern organisatie-adviseur P&O HEAO, Eindhoven
  Ontwikkelingsprogramma personeelsbeleid en organisatieontwikkeling, inclusief training en begeleiding van het management, t.b.v. de faculteit Economie van Fontys.
 • 1992 Regionaal Proces Manager WSNS, Rotterdam e.o.
  Bestuurlijke ondersteuning van het project Weer Samen Naar School in Rotterdam, Rijnmond-Zuid en Nieuwe Waterweg Noord t.b.v. het VBS.
 • 1986-1991 Directeur Opleidingen Speciaal Onderwijs, Tilburg
  Leiden van de reorganisatie van OSO gericht op groei in volume en variatie van activiteiten en tot stand koming van landelijke (ontwikkelings-)activiteiten. De opleiding van leraren speciaal onderwijs verzorgde opleidingen (50 cursusgroepen), nascholingscursussen (jaarlijks 100) en contractactiviteiten zorgverbreding en conflictbemiddeling.
 • 1981-1986 Adjunct-directeur Opleidingen Speciaal Onderwijs, Tilburg
  Initiëren en begeleiden van opleiding (6 cursusgroepen per jaar) en nascholing (15 cursussen per jaar), ontwikkelen van opleidingsmethodiek en ontwikkelen van personeelsbeleid.
 • 1976-1981 Schoolbegeleider OBD Midden-Limburg, Weert
  Onderzoek van (jonge) leerlingen, adviseren/begeleiden van leraren en ouders, begeleiden van schoolteams, training van schoolleiders en begeleiders, specialist leerlingenbegeleiding.
 • 1974-1976 Psycholoog SPC Oostelijke Mijnstreek, Heerlen
  Onderzoek van leerlingen, adviseren van leraren en ouders.


Recente nevenactiviteiten

 • Lid van de klachtencommissie Zuid van de VBKO (1998 – nu).
 • Projectleider productgroep “arbeid en zingeving” van netwerk vrijgevestigde humanistische raadslieden (2002-nu).

Contacten met WO- en HBO-instellingen in de afgelopen 5 jaar:

 • Als projectleider van het WOSO-project “Beroepsprofiel gespecialiseerde leraar” gewerkt aan de ontwikkeling van een eigen werkwijze voor het “in beeld brengen” van competenties in samenwerking met Windesheim OSO. Als kerngroeplid en redacteur van het SBL-WOSO-project “Beroepsprofiel leraar speciaal onderwijs” in samenwerking met F. Jansma (SBL) een landelijk competentieprofiel speciale onderwijszorg ontwikkeld en gepubliceerd (“Bekwaam en speciaal”, WOSO, 2004). Nu projectleider voor de ontwikkeling van een inclusieprofiel in het kader van het Landelijk Expertisecentrum Onderwijs en Zorg (LEOZ) van WOSO.
 • In het verlengde van deze activiteiten werkzaam aan een promotie “alledaagse deugden van speciale leraren” (normatieve professionaliteit van de leraar speciale onderwijszorg) in overleg met Prof. Dr. W. Veugelers (UVH Utrecht)
 • Als alumni van de Universiteit voor Humanistiek actief betrokken geweest bij het realiseren van een nieuwe afstudeerrichting “advies, organisatie en beleid”. Als projectleider van de productgroep “arbeid en zingeving” bezig met de ontwikkeling van een aanbod gebaseerd op kenmerken van geestelijke begeleiding (in samenwerking met UVH Utrecht)
 • Als kwaliteitsmedewerker en docent betrokken bij de Erasmus Mundus Masters Special Educational Needs onder auspiciën van Roehampton University London, Karels Universiteit Praag en Fontys OSO. Daarnaast (mede) vormgegeven aan de samenwerking met Purdue University te West-Lafayette (USA).

Publicaties

 • Claasen, Wim, Marjo. van Bergen, Lia Goyaarts & Hielke Bosma (2008), Werken aan zin in werk, SWP, Amsterdam.
 • Bruïne, E. de, W. Claasen, F. Jansma & H. Siemons (2004), Bekwaam en speciaal, generiek competentieprofiel speciale onderwijszorg, Antwerpen/Apeldoorn, Garant.
 • Bruïne, E. de & W. Claasen, Verslag van een gezamenlijke studiedag over competentiegericht opleiden voor kerndocenten van Windesheim OSO en Fontys OSO, Tilburg/Zwolle, Fontys OSO.
 • Claasen, W. & F. Vergeer (1999), Onderzoek naar de kerncompetenties van de (beginnende) Gespecialiseerde groepsleraar, Tilburg, Fontys OSO.
 • Claasen, W. & F. Vergeer (1999), Onderzoek naar de kerncompetenties van de Remedial Teacher, Tilburg, Fontys OSO.

Artikelen

 • Claasen, W. (2007), Trouw zijn aan jezelf (als basis voor gezond en goed onderwijs). Zorg Primair nr 3/2007.
 • Bruïne, E. de & W. Claasen (2004), Je moet eigenlijk over alles nadenken (en alles onderzoeken), De leraar speciaal onderwijs als Master, Antwerpen/Apeldoorn, Garant.
 • Claasen, W. (2000), Competentiegericht duaal opleiden, Maatwerk in uitvoering, Tilburg, VELON/Fontys.
 • Claasen W. & J. Gijzen (1999), Opleiding Management Speciaal onderwijs, ervaringen van de deelnemers, Speciaal Onderwijs, Leuven, Garant

Publicaties

Werken aan zin in werk (2008)

Denk- en werkboek voor begeleiding van professionals
Wim Claasen