Gratis verzending vanaf €20

Marjo van Bergen


Marjo van Bergen (1959) combineert een functie als humanistisch
raadsvrouw in de vreemdelingenbewaring met haar eigen bedrijf: In
Transit. Zij studeerde in juni 2005 af aan de Universiteit voor Humanistiek.
Eerder behaalde zij een doctoraal culturele antropologie aan de
Rijks Universiteit Utrecht.
In haar bedrijf werkt zij als beleidsonderzoeker en –ontwikkelaar voor
organisaties uit de non-profi t sector. Daarnaast begeleidt zij individuele
cliënten bij vraagstukken op het snijvlak van werk en zingeving. Als
humanistisch raadsvrouw in de ouderenzorg heeft zij zich ingezet voor de extramuralisering
van geestelijke verzorging. In haar loopbaan werkte zij eerder als consultant, adviseur
en (project)manager in diverse non-profi tinstellingen.
Een belangrijke inspiratiebron in haar werk is de opleiding NLP en Transactionele Analyse
die zij volgde bij Phoenix Opleidingen TA/NLP. De inzichten die ze daar opdeed,
bijvoorbeeld over contact maken en houden, de kracht van symbolen en metaforen, en de
lichamelijkheid van veranderingsprocessen, liggen nog steeds aan de basis van haar werk.
Marjo zoekt in haar werk altijd die plaatsen op waar de spanning oploopt. Zij zoekt naar
manieren om daar, met de betrokkenen, met daadkracht en fi jngevoeligheid, beweging te
laten ontstaan.

Publicaties

Werken aan zin in werk (2008)

Denk- en werkboek voor begeleiding van professionals
Marjo van Bergen