Lia Goyaarts


Lia Goyaarts (1949) werkt als vrijgevestigd geestelijk verzorger en trainer
in diverse organisaties en instellingen. Daarnaast begeleidt ze individuele
cliënten.
Zij richt zich in haar begeleiding en trainingen op de (verborgen)
krachten en vermogens van de deelnemers/cliënten. Deze gerichtheid
is ontstaan vanuit het omgaan met mensen met ziekte en fysieke beperkingen
gedurende haar langdurige werkervaring als verpleegkundige
en docent verpleegkunde. De studie Humanistiek met daarin een
student-assistentschap ‘ lichamelijkheid en zingeving’ bood vervolgens een inhoudelijke en
wetenschappelijke verdieping.
Een kunstzinnige scholing evenals een training lichaamswerk leerden haar dat de menselijke
uitingsvormen zeer divers zijn.
In haar huidige werk maakt ze van deze ervaringen gebruik door mensen en groepen uit te
dagen hun mogelijkheden en kwaliteiten zo veel mogelijk te mobiliseren en in te zetten.
Lia Goyaarts