Gratis verzending vanaf €20

Gerda de Groot


Gerda de Groot is consultant, coach, methodiekontwikkelaar en trainer op het gebied van zingeving- en geweldsvraagstukken en houdt zich tevens bezig met professionalisering en veranderingsprocessen in de not for profitsector (www.degroottijdelijk.nl).
Ze is mede-eigenaar van de Rechtsom Academy BV (www.rechtsom.nl)

Titels

 • In ontmoeting (2008)
  Een interactieve benadering van geweld binnen eerculturen
  Amsterdam: BV Uitgeverij SWP

 • Train de trainer (2008)
  Omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op school; een handleiding voor professionals
  Leeuwarden: Fier!Fryslân

 • Eindredactie
  R. v. Asselt: Uit huis geplaatst (2007)
  Gesprekken met betrokkenen en beroepskrachten over gevolgen en dilemma’s
  Amsterdam: BV uitgeverij SWP

 • Methodiek Eerste Hulp Light bij huiselijk geweld (2006)
  Een methodiek gericht op het zo vroeg mogelijk ingrijpen en het voorkomen van escalatie, ontwikkeld in opdracht van de Vrouwenopvang Fryslân (inmiddels Fier!Fryslân) en Maatschappelijk Werk Fryslân
 • Rechtsom keert geweld (2005)
  Geweld in relaties benaderd vanuit het Rechtsom Model Schoonhoven®
  Harmelen: STM&C

 • Redactie
  P. Aarts: Methodiek Eerste hulp aan vrouwen bij thuisgeweld (2002)
  Thuisfront

Gerda de Groot