Gratis verzending vanaf €20

Tonja van den Ende


Dr. Tonja van den Ende (1965) is filosofe en sinds 1994 als onderzoeker verbonden aan de
Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Zij publiceerde onder meer In levende lijven. Identiteit,
lichamelijkheid en verschil in het werk van Luce Irigaray (1999, proefschrift), Denken doorzien II
(1999, boek bij de gelijknamige Teleac televisieserie) en Cosmetische humanisering? Maatschappelijk
verantwoord ondernemen ter discussie (2005, red. samen met Harry Kunneman en Ireen Dubel).

Sinds 2008 is zij directeur van Zingeving & Professie, het praktijkcentrum van de Universiteit voor
Humanistiek.

Publicaties

Waarden aan het werk (2011)

Over kantelmomenten en normatieve complexiteit in het werk van professionals
Tonja van den Ende