Gratis verzending vanaf €20

Boukje Overgaauw


Boukje Overgaauw is counselor/psychosociaal werkende in haar zelfstandige praktijk in Hoorn. Daarvoor was ze werkzaam in de verpleging en verzorging, waarin de psychische begeleiding van de mens haar het meeste aantrok. Hierop inhakend volgde ze de opleiding Psycho Sociaal Werk aan het Europees Instituut voor Psychosociale Educatie te Amsterdam. Doordat ze na haar scheiding (stief)moeder werd in haar nieuw samengesteld gezin/stiefgezin, merkte ze aan den lijve hoe ingewikkeld dit is en welke diepgaande levensvragen en emoties hierbij naar boven komen. Ze raakte gefascineerd door het wondere, pijnlijke en uitdagende leven in deze nieuwe gezinsvorm en besloot zich hierin te specialiseren.

Ze is al vele jaren actief binnen de Stichting Stiefgezinnen Nederland als bestuurslid en gespreksgroepleider. In samenwerking met Ietje Heybroek-Hessels ontstond het boek ‘Samen gesteld’ ter ere van het 15-jarig jubileum van de Stichting in 2004. Boukje ‘illustreerde’ de teksten van Ietje met voorbeelden vanuit haar praktijkervaringen met cliënten.

In haar praktijk werkt ze met partners/ouders en kinderen/jongeren uit samengestelde gezinnen. Veelal begeleidt ze partners/ouders tot ‘opvoedcoach’ voor hun kinderen. Hierin staat de communicatie tussen beide partners en de communicatie naar de kinderen voorop. Maar ook psycho-educatie over de bijzondere gezinsdynamiek van het samengesteld gezin is een belangrijk onderdeel van het hulpaanbod.
Tevens begeleidt ze kinderen en jongeren die het moeilijk hebben of vastlopen na een scheiding en/of in het samengesteld gezin.

Vanuit deze ervaringen werd het kinderboek’ ‘Bang Boos Blij’ geschreven in samenwerking met Suzan van Apeldoorn, beeldend therapeute en Lianne van Lith en Marieke Visser, beiden mediators. In dit ‘helpboek’ voor kinderen van 6 – 12 jaar wisselen informatie, schrijf-, teken-, en knutselopdrachten elkaar af.

Kinderen krijgen meer grip door zich te kunnen uiten, zowel in woorden als met hun handen, over de scheiding, het leven in een eenoudergezin en in een samengesteld gezin. Verleden en heden krijgen een plek, zodat kinderen weer op een positieve wijze ten opzichte van de toekomst kunnen staan.

Haar motto: ‘De grootste kick is een overwinning op jezelf’.

Publicaties

Bang Boos Blij (2023)

Een helpboek voor als je ouders zijn gescheiden

Samen gesteld (2013)

De dynamiek van het stiefgezin
Boukje Overgaauw