Marzenka Rolak


Marzenka Rolak is een enthousiaste en betrokken allround orthopedagoog-generalist (OG) met een specialisatie op het gebied van leerproblemen in het algemeen en dyslexie in het bijzonder. Omdat ze zelf zo van leren houdt, raakt het haar als mensen gestagneerd zijn in het willen leren en het leerplezier zijn kwijtgeraakt, iets dat een ieder van ons in de basis bezit. In haar loopbaan heeft ze een stukje leerplezier aan kinderen en (jong) volwassenen willen terug geven.
Met veel plezier heeft ze de afgelopen jaren haar behandel- en diagnostiekwerk bij kinderen en (jong)volwassenen gecombineerd met het begeleiden van scholen bij hun dyslexiebeleid, het geven van voorlichting en cursussen en het verzorgen van lessen voor leerlingen en studenten met dyslexie op het voortgezet onderwijs, HBO en WO.

Marzenka Rolak is bestuurslid van de Stichting Dyslexie Nederland en schrijft mee aan de brochure van de Stichting Dyslexie Nederland ‘Diagnose en behandeling van dyslexie’. In 2017 start ze met een promotieonderzoek over het realiseren van waardevolle doelen in het onderwijs door jongvolwassenen met dyslexie bij Tranzo (Tilburg University). Ze wil beter begrijpen welke factoren een rol spelen om succesvol te kunnen studeren met dyslexie. In 2018 wordt ze gevraagd als stuurgroeplid voor het Stimuleringsprogramma dyslexie voor het onderwijs (OCW-project) en voor de ontwikkelgroep voor het schrijven van een brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie voor professionals (project OCW en VWS). 

Publicaties

DyslexieSleutels

Psycho-educatie en leerstrategieën voor leerlingen in het voortgezet onderwijs

DyslexieSleutels

Ontdek wat voor jou werkt