Gratis verzending vanaf €20

Thomas Heyman


Maatschappelijk werker, oud docent Social Work en publicist. Kwam in de psychiatrie, als school- en jeugdmaatschappelijk werker, ouderbegeleider en crisishulpverlener huisverboden in contact met mishandelde kinderen en als kind mishandelde volwassenen.
Was beleidsmedewerker seksueel en huiselijk geweld bij de landelijke FIOM en docent Social Work aan diverse hogescholen. Publiceerde o.a. over burnout, kwaliteit van maatschappelijk werk, thuis-geweld - er is niets huiselijks aan geweld – kindermishandeling en kinderdoding.
Was bestuurslid van JeugdNu, Soelaas en RAAK (1999 – 2013), de Reflectie en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling, die onder andere aan de wieg stond van de huidige Centra Jeugd & Gezin, lessen over kindermishandeling op HBO ’s en Universiteiten en de wet voor het recht van kinderen op een geweldloze opvoeding (Boek 1, art. 247 BW, 2005). 
Werd in 2005 benoemd tot ambassadeur van de Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling.
Van 2013 tot 2019 was hij bestuurslid van de NeSPCAN (Netherlands Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect).