Mariël Kanne


Mariël Kanne (1961) studeerde theologie met hoofdvak normatieve filosofie (Universiteit Utrecht). Zij is als docent ethiek verbonden aan de Opleiding Master Advanced Nursing Practice van de Hogeschool Utrecht, en geeft ook les aan de opleidingen voor GZ-psychologen van de RINO Groep te Utrecht en de Radboud Universiteit te Nijmegen. Daarnaast begeleidt zij managers en professionals in diverse zorgorganisaties bij gesprekken rondom thema’s op het gebied van zorgethiek, kwaliteit en integriteit. Ook is ze lid/adviseur van een aantal ethische commissies.

Van 2000 – 2008 werkte zij als organisatieadviseur bij Zorg Consult Nederland.

Samen met andere ethici ontwikkelde ze methodieken voor moreel beraad in zorginstellingen.

Zij publiceerde o.a. “Waarden en woorden” in: Goed werk. Verkenningen van normatieve professionalisering (SWP, 2008), “Voorbij wij en zij. Dilemma’s bij het inzetten van ervaringsdeskundigen” in Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid van mensen met psychische aandoeningen (SWP 2006) en “Zorgethiek: denken over verantwoordelijkheden en zorgbehoeften” (met M.A. van den Hoven) in Ethiek in praktijk (Van Gorcum, 2003).

Publicaties

Tijd voor reflectie (2019)

Praktische ethiek in psychiatrie en rehabilitatie
Mariël Kanne