Arjan Bolt


Arjan Bolt is orthopedagoog, woonachtig in Utrecht, is getrouwd en heeft twee kinderen. Samen met twee collega's heeft hij een kenniscentrum voor training en ontwikkeling in de jeugdzorg; Kenniscentrum Gezin Centraal.

Na de opleiding HBO-Inrichtingswerk gevolgd te hebben, studeerde hij speciale pedagogiek aan de VU. In zowel de kinder- en jeugdpsychiatrie als in de jeugdzorg is hij werkzaam geweest als groepsleider en later als gedragswetenschapper / behandelcoördinator.

De laatste functie als behandelcoördinator voordat hij zijn eigen bureau startte, was bij Cardea Jeugdzorg in Leiden. In samenwerking met Cardea kwam 'Het gezin centraal, handboek voor ambulant hulpverleners' tot stand. Via Kenniscentrum Gezin Centraal geeft Arjan nu al enige jaren trainingen, coaching en werkbegeleiding aan hulpverleners, gedragsdeskundigen en managers van diverse instellingen voor jeugdzorg en welzijn in Nederland en België. In zowel de trainingen, die op maat worden aangeboden, als in het werken met managers en gedragsdeskundigen staan begrippen als oplossingsgericht werken, vraaggerichtheid en systeemdenken centraal.

Arjan Bolt heeft een eigen website: www.arjanbolt.nl

Publicaties

1Gezin1Plan (2021)

Handboek voor de praktijkm.m.v. Karel Diephuis, Ella Tacq, Renske van Bemmel

Het gezin centraal (2020)

Handboek voor ambulante hulpverleners

Het gezin centraal en LVB (2019)

Gezinsgerichte hulp aan jeugd en ouders met een licht verstandelijke beperking

Dit is mijn leven, vriend (2011)

Begeleiden van jongeren in de straatcultuur Handboek voor professionals
Arjan Bolt