Gratis verzending vanaf €20

Piet Winkelaar


Piet Winkelaar is filosofisch, theologisch en andragogisch geschoold en stond dichtbij de afkalving van kerk en godsdienst waarbij hij werkzaam was in pastoraal, jeugdzorg, jongerenwerk en opbouwwerk.  Ook zat hij in de redactie van enkele tijdschriften waarin hij zijn artikelen publiceerde. Vanaf 1975 was hij bijna 25 jaar lang verbonden aan hogeschool de Horst in Driebergen waar hij onder andere les gaf in opbouwwerk, methodiek en filosofie. Hij schreef ook handboeken voor die studieonderdelen, was actief in de organisatie van het sociaal pedagogisch onderwijs, ook buiten de Horst, en nauw betrokken bij het tot stand komen van de HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH). Van het onder die naam opgerichte tijdschrift was hij tien jaar hoofdredacteur. In 2004 promoveerde hij op het proefschrift ‘Anders dan we denken’, een geseculariseerde benadering van het religieuze.

Piet Winkelaar publiceerde onder meer het onderstaande:
- Bouwstenen voor opbouwwerk, 1979;
- Methodisch werken, Inleiding tot methodisch handelen met en voor mensen, 1988, 1990, 1995, 2004 en 2010;
- Zingeving en wereldbeschouwing, 1994, 2000 en 2009;
- S.P.H., Basismateriaal  voor opleiding en werkveld, 1998, 2002 en 2004;
- Bouwstenen voor filosofie, 2001 en 2014;
- Anders dan we denken, een geseculariseerde benadering van het religieuze, 2004 en 2006;
Altijd duurt alles maar even, 2007;
- Syncretisme, over versmeltingen van mythen en riten in cultuur en religie, 2011;
- Kijken en zien, over grenservaringen , een vergeten erfenis en het ontdekken van de wereld, 2015;
- The Important Difference between Looking and Seeing, 2016;
- Postpreludium, cruciale jaren van een jonge pater (1965-1968), 2019;

 

Publicaties

Syncretisme

Over versmeltingen van mythen en riten in cultuur en religie

Altijd duurt alles maar even

Verslag van een reis
Piet Winkelaar