Gratis verzending vanaf €20

Jeremy Rijnders


Jeremy Rijnders (1984) studeerde Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Hogeschool van Amsterdam en Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Voor zijn masteropleiding heeft hij een Mixed Methods-onderzoek gedaan naar de motivaties van vrijwilligers voor vrijwilligerswerk op buurtniveau. Na meer dan negen jaar praktijkervaring als sociaalpedagogisch werker in de eerstelijns dak- en thuislozenopvang van Amsterdam werkt hij sinds 2016 bij de Hogeschool van Amsterdam. Hij begon als onderzoeker bij het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken, waar hij onderzoek deed naar de complexe samenwerking tussen formele en informele hulpverlening binnen de grootstedelijke context van Amsterdam. Sinds 2018 werkt hij als onderzoeker bij het lectoraat Youth Spot, waar hij praktijkgericht onderzoek verricht naar de samenwerking tussen jongerenwerk en scholen voor voortgezet onderwijs, en een bijdrage levert aan verschillende onderzoeksprojecten binnen dit lectoraat. 

Foto: Mark Sassen

Publicaties

Hoe jongerenwerkers werken aan preventie (2020)

22 keer 1 jaar jongerenwerk in praktijk
Jeremy Rijnders