Gratis verzending vanaf €20

Beatrice Keunen


Beatrice Keunen is journalist en docent Nederlands. Ze volgde bij Fontys Hogeschool de lerarenopleiding voor Nederlands en geschiedenis en werd dagbladjournalist bij de Haagsche Courant. Na een kleine tien jaar stapte ze vanuit de journalistiek over naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) voor leerlingen met autisme en aanverwante ontwikkelingsproblematiek.  

Ze behaalde de master Special Educational Needs (SEN) aan het Seminarium voor Orthopedagogiek in Utrecht, en schreef voor haar afstuderen het therapeutisch kinderboek ‘Koosje en het Donker’ dat bij Uitgeverij SWP werd uitgegeven. Beatrice werkte binnen het vso ook als sr. communicatieadviseur (opleiding SRM). En in samenwerking met Stichting Papageno initieerde ze er diverse kunsteducatieprojecten. 

De journalistiek trok haar opnieuw. Ze volgde de opleiding ‘Bladenmaken voor hoofd- en eindredacteur’ aan de Hogeschool Utrecht. En van 2014 tot medio 2022 was Beatrice hoofdredacteur van Balans Magazine, een uitgave van Oudervereniging Balans, die opkomt voor de belangen van ouders van kinderen met ontwikkelingsproblemen. Onlangs schreef zij voor de vereniging de websitepijler over de invloed/betekenis van voeding op het brein bij onder meer ADHD en autisme.  

Portfolio
Ze schrijft artikelen voor het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken (NIVOZ), de Sociaal Economische Raad (SER) en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). In het verleden schreef zij o.m. voor Cordaid, dagblad Trouw en CNV Schooljournaal. In het kader van het thema Duurzaamheid binnen de Gezondheidszorg was ze medeauteur van ebook ‘De Groene Huisartsenpraktijk’, een uitgave van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). In opdracht van particulieren schreef Beatrice een tiental biografieën. En als ghostwriter schreef ze onlangs de vso-onderwijsvisie van een bijna-‘docent van het Jaar 2019’. 

Voor haar bijdrage aan het boek ‘Immuno-psychiatrie’, in 2023 uitgegeven bij SWP, interviewde Beatrice ouders en professionals. Zij gaan in op de onlosmakelijke relatie tussen het fysieke en mentale gestel van de mens, die zich vanaf de conceptie organisch verweeft met zijn/ haar omgeving. Wat zijn daarvan de consequenties voor een kind in de groei naar volwassenheid? Wat vraagt het van de omgeving en van de jonge mens zelf om passende randvoorwaarden te scheppen voor die ontwikkeling?

'Een abnormale reactie op een abnormale situatie is normaal’. Ernstig doorleefde quotes als deze van Victor Frankl (1905-1997, neuroloog en psychiater, overlevende van de Holocaust) scherpen Beatrice in haar (werkend) leven. Dit is versterkt door het vroegtijdig overlijden van haar echtgenoot in 2019 aan een ernstige ziekte. Zij verdiepte zich ten gevolge daarvan in het fenomeen rouw. Zo schreef ze in eigen beheer zes boeken over de impact hiervan op hun gezin met drie kinderen, waaronder ook een roman. Om beter inzicht te krijgen in rouw, rondde Beatrice, parallel aan het schrijven over haar ervaringen, de opleiding tot rouwcounselor af. 

Lees hier de column van Beatrice over Immuno-Psychiatrie.

Publicaties

Immuno-psychiatrie (2023)

Het immuunsysteem-uit-balans als oorzaak van psychiatrische aandoeningen
Beatrice Keunen