Gratis verzending vanaf €20

Beatrice Keunen


Beatrice Keunen is schrijfster en journalist. Ze volgde de opleiding tot docent Nederlands en Geschiedenis (Fontys), werd dagbladjournalist (Haagsche Courant) en stapte vanuit de journalistiek over naar het speciaal onderwijs voor leerlingen met autisme en aanverwante problematiek (vso). Ze behaalde de master Special Educational Needs (SEN) aan het Seminarium voor Orthopedagogiek in Utrecht, en schreef voor haar afstuderen het therapeutisch kinderboek ‘Koosje en het Donker’, dat bij SWP werd uitgegeven. Beatrice werkte binnen het vso ook als sr. communicatieadviseur (SRM Opleiding) en als initiator van cultuureducatie in samenwerking met Stichting Papageno.

De journalistiek trok haar opnieuw en van 2014 tot medio 2022 was zij hoofdredacteur van Balans Magazine, uitgave van Oudervereniging Balans. Onlangs schreef ze voor de vereniging de websitepijler over de betekenis van voeding op brein, ADHD en autisme. Ze schrijft artikelen voor het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken (NIVOZ), de Sociaal Economische Raad (SER) en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA).

Over haar portfolio. Beatrice schreef artikelen voor o.m. Cordaid, dagblad Trouw en CNV Schooljournaal. In het kader van het thema Duurzaamheid binnen de Gezondheidszorg was ze medeauteur van ebook ‘De Groene Huisartsenpraktijk’, een uitgave van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). In opdracht van particulieren schreef ze een tiental biografieën. En als ghostwriter schreef ze onlangs de vso-onderwijsvisie van een bijna-‘docent van het Jaar 2019’. Ouderschap, (passend) onderwijs, gedragsproblemen bij ontwikkelingsproblematiek en kansenongelijkheid; met deze thema’s is haar werk zoal verweven.

Voor haar bijdrage aan het boek ‘Immuno-psychiatrie’ interviewde Beatrice ouders en professionals. Zij gaan in op de onlosmakelijke relatie tussen het fysieke en mentale gestel van de mens, die zich vanaf de conceptie organisch verweeft met zijn of haar omgeving. Wat zijn daarvan de consequenties voor een kind in de groei naar volwassenheid? Wat vraagt het van de omgeving en van de jonge mens zelf om passende randvoorwaarden te scheppen ten gunste van de eigen ontwikkeling?

'Een abnormale reactie op een abnormale situatie is normaal’. Ernstig doorleefde quotes als deze van Victor Frankl (1905-1997, neuroloog en psychiater, overlevende van de Holocaust) scherpen Beatrice in haar (werkend) leven. Dit is versterkt door het vroegtijdig overlijden van haar echtgenoot in 2019 aan een ernstige ziekte. Zij verdiept zich ten gevolge daarvan in haar vrije tijd in het fenomeen rouw. Zo schreef ze in eigen beheer vier boeken over de impact hiervan op hun gezin met drie kinderen, en werkt ze nu aan een roman over dit thema. Onlangs heeft Beatrice de opleiding tot rouwcounselor afgerond.

Lees hier de column van Beatrice over Immuno-Psychiatrie.

Publicaties

Immuno-psychiatrie (2023)

Het immuunsysteem-uit-balans als oorzaak van psychiatrische aandoeningen
Beatrice Keunen