Gratis verzending vanaf €20

Jos Kole


Jos Kole is universitair docent beroepsethiek bij IQ healthcare van het Radboud umc en senior-docent verpleegkundige beroepsethiek bij de Academie Gezondheidszorg van de CHE. Hij heeft zich gespecialiseerd in beroepsethisch onderwijs en onderzoek. In zijn onderzoek houdt hij zich ondermeer bezig met de verschillen en overeenkomsten tussen de beroepsethiek van uiteenlopende beroepen en met ethische vragen die samenhangen met samenwerking tussen professionals (ondermeer in de jeugdzorg). Tot de projecten waar hij aan meewerkte behoren: The Good Professional (NWO), Beroepsethiek bij kindermishandeling (ZonMW) en Kennis en keten. Ethische deskundigheidsbevordering in de jeugdketenzorg (ZonMW).

Jos Kole is als ethicus betrokken bij het tuchtrecht voor jeugdzorgwerkers (College van Beroep - tuchtrecht NVMW) en is lid van de sectie Jeugd van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ - adviesraad voor het Ministerie van Veiligheid & Justitie).

Publicaties ondermeer: (met Doret de Ruyter) Werkzame idealen (Van Gorcum) en Code en karakter (SWP), (met Gabriël van den Brink & Thijs Jansen) Beroepstrots (Boom), met (Mariëtte van den Hoven & Monique Janssenss) Goed aangepakt. Gesprekken over beroepsethiek bij kindermishandeling (SWP).

Meer informatie: www.joskole.nl

Publicaties

Even stilstaan (2015)

Beroepsethiek in de jeugdzorg

Goed aangepakt (2012)

Gesprekken over beroepsethiek bij kindermishandeling

Code en karakter (2009)

Beroepsethiek in onderwijs, jeugdzorg en recht
Jos Kole