Gratis verzending vanaf €20

Channah Zwiep


Dr. Channah Shannon Zwiep (10 november 1962 - 14 februari 2017) studeerde pedagogiek en ontwikkelingspychologie. Zij promoveerde in 1998 op een onderzoek naar de eerste initiatieven voor opvoedingsondersteuning aan ouders en professionals: de Steunpunten voor Opvoeding (promotor: Prof. dr. J.M.A. Hermanns).

Sinds 1995 specialiseerde Channah zich in de seksuele ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Daarnaast gaf zij trainingen in de kinderopvang aan ouders en leidsters over seksualiteit. Ook ondersteunde zij leidinggevenden bij de ontwikkeling van pedagogisch beleid op dit gebied. Zij was parttime docent aan de UvA, bij de vakgroep Opvoedingsondersteuning van de faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

Kinderen maken binnen hun algemene ontwikkeling ook een seksuele ontwikkeling door. Zij leren zo gaandeweg omgaan met intimiteit, lichamelijkheid en seksualiteit. Dit is voor opvoeders niet altijd gemakkelijk. Channah wilde ouders en professionele opvoeders ondersteunen bij een positieve begeleiding van de seksuele ontwikkeling.

In memoriam - NRC, 4 maart 2017: Pedagoog en psycholoog Channah Zwiep bracht als eerste de seksualiteit in kaart van kinderen tussen 0 en 7 jaar.

In memoriam - Volkskrant, 18 maart 2017: Een vrijgevochten onderzoeker die zich keerde tegen de verpreutsing van Nederland 

Publicaties

Wat is wijsheid? (2012)

Seksuele opvoeding van jonge kinderen

Seksuele ontwikkeling (2012)

Methodiek voor pedagogische begeleiding in de kinderopvang en in het basisonderwijs
Channah Zwiep