Gratis verzending vanaf €20

Annelies Karelse


Aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft Annelies Karelse haar 1e graad leraar Nederlands behaald.

Als taalmakelaar bemiddelt zij tussen de vraag van besturen en directies van (voor- en basis-)scholen en het aanbod van de professionals (leidsters,leerkrachten).

Doel: Het stimuleren van de taalontwikkeling van kinderen.

Publicaties

Gooi het maar in mijn pet (2008)

Uitdrukkingen en zegswijzen getekend en uitgelegd (boek + cd-rom/download)
Annelies Karelse