Gratis verzending vanaf €20

Marijke van Vugt


Drs. Marijke van Vugt, gz-psycholoog, werkt sinds 2006 bij Van Montfoort/Collegio. Zij heeft veel ervaring in ontwikkeling en training van methodieken voor (intensieve) ambulante hulp aan ouders en kinderen. Oog hebben voor de krachten van ouders, jeugdigen, hun omgeving en de professionals is voor haar een belangrijke invalshoek. Zij heeft ervaring in het trainen van uitvoerende werkers, training/coaching van het middenkader en het opleiden van trainers. Na haar studie klinische- en ontwikkelingspsychologie, werkte zij achtereenvolgens als gezinswerker, onderzoeker en stedelijk coördinator bij Project aan Huis te Amsterdam, een van de eerste vormen van intensief ambulante hulp in Nederland. In diezelfde periode was zij ook freelance docent aan de Post-HBO opleiding Intensief Ambulante Gezinsbegeleiding van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Daarna werkte zij enige jaren bij PI Research als programmaleider Ambulant. Zij ontwikkelde in die functie Kort Ambulant voor de toegang van BJZ en diverse nieuwe vormen van intensieve ambulante hulp aan gezinnen als De Versterking en Beter met Thuis. Vanaf 2003 werkt zij als docent bij Inholland Diemen/Amsterdam en geeft les aan de bachelor en de master Pedagogiek. Van 2003 tot 2005 was zij daarnaast lid van de Kenniskring Leefwerelden van Jeugd van Inholland. Binnen de kenniskring richtte zij zich op onderzoek naar participatie van jeugdige cliënten in de jeugdzorg.

Binnen Van Montfoort/Collegio is zij onder meer betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van de Deltamethode Gezinsvoogdij en Ambulante Spoedhulp. Zij draagt bij aan de ontwikkeling en het onderwijs van de Master Jeugdzorg van de Hogeschool Leiden. Daarnaast houdt zij zich bezig met (door)ontwikkeling en kwaliteitsbewaking van methoden, zoals Families First. Op dit moment werkt zij aan de ontwikkeling, training en implementatie van Samenwerken aan veiligheid, geïnspireerd op de Signs of Safety benadering, in diverse organisaties in Nederland.

Publicaties

Kort ambulant (2005)

Handleiding voor kortdurende ambulante jeugdzorg gericht op competentievergroting NJI (Nederlands Jeugd Instituut)
Marijke van Vugt