Jan Baars


Jan Baars (1947) legde in 1971 cum laude het doctoraalexamen af in de Sociologie, waarna hij benoemd werd tot Universitair Docent aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Daarnaast studeerde hij wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1978 cum laude afstudeerde en in 1986 promoveerde op een proefschrift over de Duitse filosofen Theodor Adorno en Max Horkheimer. Daarna publiceerde hij zowel over sociaal-filosofische onderwerpen als over gerontologische onderwerpen. In 1995 werd hij benoemd aan de faculteit Wijsbegeerte van de Universiteit van Tilburg en sinds september 2001 is hij verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek als Bijzonder Hoogleraar Interpretatieve Gerontologie. Deze leerstoel werd ingesteld door de Stichting KRONOS.

Eerdere Engelse uitgaves

Aging, Globalization and Inequality: the New Critical Gerontology
Jan Baars, Dale Dannefer, Chris Phillipson & Alan Walker (Eds.) (Baywood, New York, 2006).

Aging and Time. Multidisciplinary Perspectives
Jan Baars & Henk Visser (Eds.) Baywood, New York, 2007.

Publicaties

Het nieuwe ouder worden (2012)

Paradoxen en perspectieven van leven in de tijd
Jan Baars