Gratis verzending vanaf €20

Liebje Hoekendijk


Liebje Hoekendijk (1931) volgde de school van Kees Boeke. Zij trouwde jong met een predikant en werkte lang als vrijwilligster in een Zeeuwse dorpsgemeenschap. Voordat zij de urgentieopleiding Sociale Acadenie (1973) volgde kwam het eerste boek uit, een analyse van de veelkleurige stromingen in de oecumene. Dit leidde tot een stroom van spreekbeurten in binnen en buitenland en een uitnodiging bij de NCRV-TV te komen werken bij het programma ‘Ander Nieuws’. Daarna werd een eigen programmavoorstel ingediend dat bij de NOS-TV werd gerealiseerd, drie jaar liep (1973-1976): het programma ‘Werkwinkel’. Het werd in Engeland nagevolgd bij de commerciele zenders en daar beschouwd als de oorsprong van Social Action Broadcasting, in 1975.

In dit programma werden kijkers opgeroepen zich in de zetten voor een breed scala van maatschappelijke doelen. Met de wervende organisaties (activiteiten stonden centraal, niet de organisaties, want die werden geclusterd) werd uitvoerig de inhoud van de oproep voorbereid, evenals de te volgen procedure na afloop. Achteraf werd nogmaals bij de vrijwilligers gecheckt. De invloed was vooral achter de schermen groot m.b.t. de promotie van vrijwilligerswerk en samenwerkingsverbanden.

Dit ‘vrijwilligersthema’ ging de volgende 30 jaar domineren en daardoor werd het voor het eerst op de politieke agenda gezet. Van 1979 tot 1989 was zij algemeen sercretaris van een Europees platform voor vrijwilligerswerk: Volonteurope. In dat kader werd een groot aantal internationale conferenties georganiseerd en een tijdschrift uitgegeven.

In diverse welzijnsfuncties werden nieuwe projecten opgezet, zoals een Landelijk Steunpunt Vrijwilligerswerk, de voorloper van het huidige Movisie; Tieners Aktief – vrijwilligerswerk door tieners; en Technika 10 - technische hobbyclubs voor kleine meisjes om hen voor te bereiden op een technische opleiding en carriere, een project dat diverse prijzen won.

Tegenwoordig houdt zij vaak lezingen over 'Levenskunst van ouderen' en over 'Vrijwilligerswerk'.

In 1995 werd bij de AVRO het Werkwinkel-project nog een keer geproduceerd. Van 1996 t/m 2000, werd samen met Joos Korporaal de Landelijke Open Vrijwilligersdag georganiseerd.


Alle titels van Liebje Hoekendijk

  • Culturele wortels van het vrijwilligerswerk in verschillende landen 1989 Ned, Spaans, Engels, Russisch.
  • Dwarslagen in de christenheid (1969) Baarn (4 drukken en in Duits)
  • Overgewicht in de samenleving (over moralisme) (1973) Baarn
  • Werkboek zelfhulp (1979) Ede
  • Welk werk dient betaald te worden, tien benaderingen brochure (1979) Den Haag; Ned., Eng., Spaans
  • De vrijwilliger in de hulpverlening (1981) Deventer
  • Lotgenotenhulp (1990) Nijkerk
  • Levenskunst van ouderen (2005, in 2006 tweede druk), Amsterdam
  • Samen met haar partner werd een landelijke Vrijwilligerskrant uitgegeven (1996-2000).

http://www.liebjehoekendijk.nl

Publicaties

De glans van grijs

Ideeën voor sociaal en prettig leven
Liebje Hoekendijk