Gratis verzending vanaf €20

Stefan Ramaekers


Stefan Ramaekers is als docent verbonden aan het Centrum voor Wijsgerige Pedagogiek, Katholieke Universiteit Leuven. Hij doceert methoden en technieken van het interpretatief pedagogisch onderzoek en wijsgerige pedagogiek. Zijn onderzoek richt zich op vormen van scepticisme in pedagogische praktijken en theorievorming, vanuit een wijsgerig kader, geïnspireerd door onder meer Friedrich Nietzsche, Ludwig Wittgenstein en Stanley Cavell. Recent staat hierin onderzoek naar het veranderend discours omtrent de ouder-kindrelatie centraal. Hij publiceerde over genoemde thema’s in verschillende internationale tijdschriften en academische bundels.

Publicaties

De publieke betekenis van pedagogisch denken en handelen (2010)

Bijdragen aan de veertiende pedagogendag
Stefan Ramaekers