Gratis verzending vanaf €20

Pieter Verstraete


Sinds 2008 is Pieter Verstraete als post-doctoraal onderzoeker verbonden aan het Departement Pedagogische Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven. In de lijn van zijn proefschrift‘Disability history: A Foucauldian perspective doet hij onderzoek naar de geschiedenis van de omgang met en representatie van personen met een handicap binnen onze Westerse samenleving.

Momenteel focust zijn onderzoek zich op de relatie tussen identiteit en handicap. In het bijzonder is hij geïnteresseerd in de rol van enerzijds de heropvoeding van verminkte soldaten uit de Eerste Wereldoorlog én anderzijds het beoefenen van sport bij het ontstaan van een identiteitsbewustwording bij personen met een handicap tussen 1900 en 1960. Zijn bevindingen werden in leidinggevende historisch- en wijsgerig-pedagogische tijdschriften gepubliceerd waaronder Paedagogica Historica, History of Education (Review) en Educational Philosophy and Theory. Tevens verscheen bij Acco in 2004 van zijn hand het boek Macht en onmacht in het orthopedagogisch werkveld.

Publicaties

De publieke betekenis van pedagogisch denken en handelen (2010)

Bijdragen aan de veertiende pedagogendag
Pieter Verstraete