Joris Vlieghe


Joris Vlieghe studeerde filosofie en kunstwetenschappen en is sinds 2006 als onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Wijsgerige Pedagogiek van de Katholieke Universiteit Leuven. In het kader van het OT-project On Education and the Public. Studies of Governementality in Education bereidt hij een doctoraatsproefschrift voor over de publieke en educatieve betekenis van lichamelijkheid.

Publicaties

De publieke betekenis van pedagogisch denken en handelen (2010)

Bijdragen aan de veertiende pedagogendag
Joris Vlieghe