Gratis verzending vanaf €20

Joris Vlieghe


Joris Vlieghe is sinds januari 2018 als docent Wijsgerige Pedagogiek (Philosophy and Theory of Education) verbonden aan het Laboratorium voor Educatie en Samenleving van de Katholieke Universiteit Leuven. Voorheen was hij leerkracht secundair onderwijs, (post-)doctoraal onderzoeker aan het Laboratorium, en Lecturer in Philosophy of Education aan verschillende Britse universiteiten (Edinburgh, Aberdeen, Liverpool Hope). In zijn onderzoek buigt hij zich over de verschuiving van ‘traditionele’ naar digitale contexten van onderwijzen en leren, en meer in het bijzonder wat de impact is van digitalisering op aspecten die voorheen de kern van het educatieve uitmaakten: geletterdheid, creativiteit, aandacht, aanwezigheid, gemeenschap, liefde voor de wereld. 

Publicaties

De publieke betekenis van pedagogisch denken en handelen (2010)

Bijdragen aan de veertiende pedagogendag
Joris Vlieghe