Gratis verzending vanaf €20

Fuus de Graaff


Fuusje de Graaff studeerde sociale geografie en volwasseneneducatie en werkt vanuit Bureau MUTANT en de Universiteit van Amsterdam. Ze is gespecialiseerd in interculturele communicatie en de omgang met ‘anderen’ in onderwijs, welzijn, gezondheidszorg en ontwikkelingssamenwerking. Dat betreft bijvoorbeeld de zorgverlening aan allochtone doelgroepen, maar ook interdisciplinaire samenwerking of de afstemming van beroepsgroepen en management.

Publicaties

Graaff,F.M. de, A.L. Francke, 2009, Barriers to home care for terminally ill Turkish and Moroccan migrants, perceived by GPs and nurses: a survey. In: BMC Palliative care, 2009 (8) 3

Graaff,F.M. de, A. van Keulen, 2008, Making the road as we go, Parents and professionals as partners managing diversity in early childhood education, Practice and reflection nr 23, Bernard van Leer Foundation, Den Haag.

Graaff, F.M. de, H. Rosendal, 2007, Praktijkgebonden thuiszorg, in Maassluis een succes!, Hogeschool Leiden, Leiden.

Graaff, F.M. de, T. van Hasselt, A,L. Francke, 2005, Thuiszorg voor terminale Turkse en Marokkaanse patiënten, ervaringen en opvattingen van naasten en professionals, Nivel, Utrecht.

Graaff, F.M. de, 2005, Thuiszorg en allochtonen, in: Handboek thuiszorg, Elsevier, Maarssen,

Graaff, F.M. de, A,L. Francke, 2005, Waardering voor en effecten van Salsa, een interculturele intervisiemethodiek voor verzorgenden in de thuiszorg, in Verpleegkunde 2005-20, (1), pp19-28.

Graaff, F.M., R. Redmond, A.L. Francke, 2004, Handleiding voor het implementeren van Salsa; een interculturele intervisiemethodiek voor verzorgenden in een thuiszorgorganisatie, Nivel, Utrecht.

Graaff, F.M. de, W.L.J.M. Devillé, 2004, Kansen en belemmeringen voor allochtonen op de arbeidsmarkt in de zorg- en welzijnssector, een literatuurstudie, OSA, Tilburg.

Graaff, F.M. de, A.L. Frankce, 2003 Home care for terminally ill Turks and Moroccans and their families in the Netherlands: carers’ experiences and factors influencing ease of access and use of services. In: International Journal of Nursing Studies, 2003 (40), pp 797-805.

Graaff, F.M. de, 2003, Oudere migranten: in Handboek voor de interculturele zorg, Tijdstroom, Utrecht.

Graaff, F.M. de, A,L. Francke, 2002, Tips voor terminale thuiszorg voor Turkse en Marokkaanse ouderen, Nivel, Utrecht.

Graaff, F.M. de, A.L. Francke, 2002 Zorg voor Turkse en Marokkaanse ouderen in Nederland, een literatuurstudie naar zorgbehoeften en zorggebruik, in Verpleegkunde, 17 (3) pp 131-139.

Graaff, F.M. de, 2000, Zorg aan buitenl’anders?’, deel van mijn vak, NIGZ, Woerden.

Graaff, F.M. de, 1997, Kind op komst in kleurrijk Nederland, NIGZ, Woerden.
Fuus de Graaff