Wiel Janssen


Naam: W.A. Janssen (Wiel)

Geboren: 01-09-1952 te Deurne

Website: www.wieljanssen.com

1999-2009 Voorzitter Raad van Bestuur Bureau Jeugdzorg Amsterdam(BJA), 350 medew. Na fusie: Agglomeratie Amsterdam (BJAA), groei naar 900 medew.
Jaarbudget 50 mln. Dagelijks bestuurslid binnen Branche Jeugdzorg (MO Groep). Teruggetreden als bestuurder per 1/10/2008.

1992-1999 Directeur RCJJ Eindhoven, ambulante jeugdzorg, na fusie lid (tweehoofdige) RvB Stichting Trajectorganisatie Jeugdzorg Eindhoven, (TROJE)150 FTE

1985-1992 Directeur Stichting Randgroepjongerenwerk “Survival” Helmond, na fusie directielid BJ Brabant, Jeugdzorg, 100 FTE.

1981-1985 Teamleider Buurthuis, Buurtwerk Eindhoven (BWE)

1976-1981 Jongerenwerker, Stichting Samenlevingsopbouw Helmond West

Bijzonderheden:

BJAA gedurende 10 jaar geleid in periode van groei en veranderingen in kerntaak en positie van de Bureaus jeugdzorg. Problematiek van ongewenst verblijf van kinderen in jeugdgevangenissen landelijk aan de orde gesteld. Was één van de landelijk woordvoerders van jeugdzorg branche over wachtlijsten, verlaging van de caseload van de gezinsvoogdij, incidenten rond kinderen (Savanna) en samenwerking met de psychiatrie.
Teruggetreden als bestuurder n.a.v. complexe crisissituatie in en rondom BJAA.

Huidige activiteiten

Associé bij Virtuoos (www.virtuoos.nl), organisatieadviseurs en interim managers onder meer in Zorg en Welzijn. Betrokken bij innovaties op het terrein van jeugdzorg (het laboratorium) en jeugdwerkloosheid.
Wiel Janssen