Gratis verzending vanaf €20

Annet Weterings


Annet Weterings is afgestudeerd in pedagogiek en letteren. Vanuit Cartouche tekst en project begeleidt zij projecten in de kinderopvang.

Zij heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de vertaling van Penny Tassoni's handboek voor de kinderopvang, wat bij
Uitgeverij SWP is verschenen als vierdelige serie:

Scholing in begeleiding en verzorging van kinderen
voor leid(st)ers in kindercentra en sociaal-pedagogisch werkers
:


Deel 1: Leren werken met groepen kinderen

Deel 2: De ontwikkeling van kinderen

Deel 3: Het spel van kinderen voor professionals

Deel 4: Rondom het jonge kind

Publicaties

Competent in leesbevordering (2010)

Docentengids voor opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent
Annet Weterings