Gratis verzending vanaf €20

Sharog Heshmat Manesh


Sharog Heshmat Manesh (1962) studeerde van 1988-1996 Sociologie en van 1992-1994 Filosofie van Kunst en Cultuur, beide aan de Universiteit van Amsterdam.
Van 2016-2022 was hij promotieonderzoeker bij LUCAS, Leiden University Centre for the Arts in Society. Sinds 2006 is hij werkzaam als senioronderzoeker en docent aan de Hogeschool van Amsterdam. In 2009 ontving hij de Challenging Diversity Award van Zestor, het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds van hogescholen, en ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid. 

Het merendeel van zijn werk is verbonden met zijn persoonlijke geschiedenis die in relatie staat tot sociaal politieke en maatschappelijk-culturele verbanden. Naast onderzoeksgebieden in westerse samenlevingen analyseert hij regelmatig de Iraanse. Een groot deel van zijn werk over de Iraanse samenleving draait om politieke en culturele verhoudingen met als centraal thema het maatschappelijk pendelen tussen moderniteit en traditie van de laatste honderdvijftig jaar. 
In 1997 publiceerde hij Zoon van de zon een geschiedenis van de Iraanse cinema 1904-1996. Hij publiceert in 2008 het boek Mijn wereld in Amsterdam en in datzelfde jaar het boek Iran.
In 2011 verzorgt hij de Nederlandse vertaling van een serie gedichten van Ahmed Shamlu met de titel Opstandige dauw. Ook publiceert hij regelmatig artikelen, zoals in 2006 ‘Vriendschap in de multiculturele samenleving’ in het tijdschrift Eutopia, in 2008 ‘Allochtonen als experts tijdens de kredietcrisis’ in tijdschrift On File, in 2008 ‘Lusten en Lasten van het Thuisgevoel’ in Eutopia en in 2018 ‘Hedendaags cultureel burgerschap’ in De Helling

Publicaties

Balanceren tussen publiek en politiek (2022)

De competenties van de cultureel ondernemende professional en processen van burgerschapsvorming
Sharog Heshmat Manesh