Gratis verzending vanaf €20

Bernadette Wijnker-Holmes


Bernadette Wijnker-Holmes is drs. cultuur- en godsdienstpsychologie, een academische discipline die zich bezighoudt met de impact van de (culturele en religieuze) omgeving waarin we opgroeien voor ons zelfbeeld en de wijze waarop we ‘als vanzelf’ de wereld om ons heen beleven en er betekenis aan geven.

Na enkele jaren beleidsonderzoek werd zij beleidsmedewerker en later hoofdredacteur en hoofd onderzoek & ontwikkeling voor de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Samen met wetenschappers, zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen co-creëerde zij informatie, tips en handvatten voor mensen met autisme, hun naasten en hulpverleners. Zo schreef zij onder andere teksten voor de Zorgstandaard Autisme, www.sensonate.nl (over prikkelverwerking bij autisme), www.nederlandsautismeregister.nl ,  www.autismejongekind.nl en www.werkwebautisme.nl .

Voor haar bijdrage aan het boek immuno-psychiatrie interviewde zij mensen met psychiatrische problematiek over hun ervaringen en over de mogelijke betekenis van de nieuwe inzichten uit de immuno-psychiatrie voor hen.

Momenteel verdiept ze zich verder in de spirituele kant van haar oorspronkelijke vakgebied, en volgt ze een opleiding tot geestelijk verzorger aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Publicaties

Immuno-psychiatrie (2023)

Het immuunsysteem-uit-balans als oorzaak van psychiatrische aandoeningen
Bernadette Wijnker-Holmes