Gratis verzending vanaf €20

Tom van Yperen


Tom van Yperen is orthopedagoog. Hij is als expert verbonden aan het Nederlands Jeugdinstituut. Zijn activiteiten hebben vooral betrekking op de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening voor jeugdigen en hun opvoeders, in het bijzonder de effectiviteit van interventies. Hij ondersteunt daarbij instellingen bij de ontwikkeling van hun aanbod en adviseert beleidsmakers in het te voeren kwaliteitsbeleid in de sector. Tevens is hij vanwege het Nederlands Jeugdinstituut bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Groningen op het terrein van de monitoring en kwaliteitsontwikkeling van de zorg voor de jeugd. In die functie geeft hij onderwijs over de kwaliteitsontwikkeling van de sector en stimuleert en begeleidt hij onderzoek.

Tom van Yperen is van origine opgeleid als leerkracht voor het basisonderwijs. Na een voortgezette academische opleiding werd hij wetenschappelijk onderzoeker en docent bij de Universiteit Leiden en de Universiteit Utrecht. In 1995 maakte hij de overstap naar het toenmalige Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, waaruit het Nederlands Jeugdinstituut is voortgekomen. Van 2002 tot 2012 was hij vanwege het NJi bijzonder hoogleraar effectieve jeugdzorg in Utrecht.

Publicaties

Zorgen dat het werkt (2011)

Werkzame factoren in de zorg voor jeugd
Tom van Yperen