Gratis verzending vanaf €20

Patrick Smelt


‘Wie de eerste stap zet, bepaalt de dans.’

Patrick Smelt is opgegroeid in een gezin met welzijnswerkers. Doordat zijn ouders werkzaam waren in het speeltuin- en randgroepwerk, werd het werken met jongeren er bij hem al met de paplepel ingegoten. Opgeleid als jongerenwerker kreeg Patrick te maken met het spel van de straat. Hier zag Patrick al snel in dat het in dit spel niet veel uitmaakt of het gaat om een gabbergroep of een allochtone groep. In de straatcultuur heeft iedere jeugdgroep overeenkomsten. Patrick heeft vervolgens de stap gemaakt naar de politie, waar hij te maken kreeg met jongeren in het uitgaansleven waarbij invloeden als alcohol en drugs een rol kunnen spelen. Als wijkagent van een achterstandswijk zag Patrick wat de straatcultuur voor effect kon hebben op een wijk. De toenadering zoeken tot jongeren die al jaren een afstand hebben tot professionals zoals politie en jongerenwerkers, ziet hij als een uitdaging waarin veel te behalen valt. Als wijkagent heeft Patrick hier veel in gedaan. Tevens is Patrick in deze jaren begeleider geweest van het jongerenteam en de werkervaringsplekken (WEP’s) in Utrecht, waarbij jongeren onder coaching van Patrick stonden.

Inmiddels heeft Patrick zich van wijkagent ontwikkeld naar trainer en adviseur op het gebied van straatcultuur, jeugdgroepen en hangplekken. In samenwerking met Patrick zijn er in Nederland al diverse trainingsprogramma’s en aanpakken voor jeugdgroepen geschreven.

Patrick haalt nog dagelijks energie uit het werken met jeugdgroepen en het volgen van de ontwikkelingen hierin. Iedere jongere kan een belangrijke bijdrage leveren – het is aan ons dit ook in te zien en het eruit te halen!

Kijk voor meer informatie over de trainingen en adviezen van de auteurs op: www.straatcontact.nl

Publicaties

Straatcultuur (2023)

Effectieve aanpak van jeugdgroepen Voorkom jonge aanwas
Patrick Smelt