Gratis verzending vanaf €20

Davey Dekker


‘Begin altijd met een open houding.’Davey Dekker is een echte straatagent die veelvuldig heeft samengewerkt met jongeren met verschillende etnische achtergronden. Deze jongeren groeiden op in de achterstandswijken. Davey heeft kennis van de straatcultuur, hiërarchie en groepssamenstelling van een jeugdgroep. Hij voegt zijn politiewerk en de straatcultuur samen, waardoor hij een ‘strakke’ wijkagent is. Davey is makkelijk aanspreekbaar voor de jeugd, weet goed contact met ze te krijgen en te onderhouden. Hierdoor is hij altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de groep en de cultuur. Davey weet op de juiste manier de door hem ingewonnen informatie over te brengen op zijn collega-hulpverleners en netwerkpartners. Zo kan er op het juiste moment worden geanticipeerd, preventief of repressief. Davey werkt met innovatieve aanpakken om de hulpvragen op de juiste manier en op het gewenste niveau af te handelen. Davey heeft deze aanpak samen met zijn collega’s ontwikkeld en zich deze eigen gemaakt. Deze kennis wil Davey overbrengen op mensen die ook werkzaam zijn met jongeren met verschillende etnische achtergronden, om de kloof tussen ouderen en jongeren te verkleinen.Davey is begeleider geweest van diverse jongeren vanuit projecten. Zo is hij begeleider geweest van de werkervaringsplekken en het jongerenteam in Utrecht. Davey bezoekt deze projecten nog regelmatig en weet dan binnen zeer korte tijd zijn plek in de steeds weer nieuwe groep te veroveren. Vanuit deze rol kan hij de groep makkelijk corrigeren wanneer dit nodig is. Davey staat nog steeds midden in het werkveld en is dagelijks actief met jeugd.

Kijk voor meer informatie over de trainingen en adviezen van de auteurs op: www.straatcontact.nl
Publicaties

Straatcultuur (2023)

Effectieve aanpak van jeugdgroepen Voorkom jonge aanwas
Davey Dekker