Gratis verzending vanaf €20

Fernando Suárez Müller


Fernando Suárez Müller is Assistant Professor (universitair docent) Humanisme en Filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek, met als zwaartepunt ethiek en duurzaamheid.

E
nkele publicaties

  • Suárez Müller, F. (2021). “Ecohumanistische Verwevenheden. De weg naar Enlifement”, in: Alma, H. & Suransky, C. Verwevenheid, VUBPress, Brussel, p.79-111.
  • Suárez Müller, F. (2020). “Duurzaamheid en draagvlak. Een politiek-filosofische beschouwing”, with Caroline Suransky & Henk Manschot, in: Mens en Maatschappij, 95/3, p.241-273.
  • Suárez Müller, F. (2019). “Humanisering als proces”, in: Waardenwerk. Journal of Humanistic Studies, 76, p.36-52.
  • Suárez Müller, F.  (2018). “De Onuitroeibaarheid van het heilige”, in: Joas, Hans, De macht van het heilige, Lemniscaat, p. 7-25.
  • Suárez Müller, F.  (2015). Idealismus Heute. Aktuelle Perspektiven und neue Impulse (ed.), with V. Hösle, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, pp.320.
  • Suárez Müller, F.  (2008). Einführung in das Werk Michel Foucaults, Büchner Verlag, Reihe Faszination Philosophie, pp.180.
  • Suárez Müller, F.  (2007). Kritik der Postmodernen Vernunft. Über Derrida, Foucault und andere zeitgenössische Denker (ed.), with B. Goebel, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, pp. 350.
  • Suárez Müller, F.  (2004). Skepsis und Geschichte. Das Werk Michel Foucaults im Lichte des absoluten Idealismus, Königshausen & Neumann, Würzburg, pp. 725.

Publicaties

De kracht van humanistiek (2021)

Waardenwerkcahier - 3
Fernando Suárez Müller