Evert Scholte


Evert Scholte (1950) studeerde filosofie en pedagogiek aan de Universiteit van
Amsterdam, met als specialisatie algemene opvoedkunde, ontwikkelingspsychologie
en methoden en technieken van onderzoek. Hij promoveerde in
1988. Van 1983 tot 1997 werkte hij bij het Centrum Onderzoek Jeugdhulpverlening
(COJ) van de Rijksuniversiteit Leiden. Sinds 1998 is hij werkzaam
bij de afdeling Orthopedagogiek van het Departement Pedagogiek van de
Universiteit Leiden, vanaf 2002 als universitair hoofddocent, met als specialisme
ontwikkelingsstoornissen en vanaf 2005 als bijzonder hoogleraar integratie
speciaal onderwijs en jeugdzorg. Hij heeft verscheidene publicaties
op zijn naam staan op het gebied van de diagnostiek, indicatiestelling en
behandeling van kinderen met ernstige ontwikkelings- en/of opvoedingsproblemen.
Evert Scholte