Gratis verzending vanaf €20

Margriet Chorus


Margriet Chorus is werkzaam als publicist en onderzoeker leesbevordering.

Ze studeerde Nederlandse taal- en letterkunde en Wijsgerige en Historische Pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Utrecht en volgde aansluitend een opleiding wetenschapsjournalistiek.
Ze combineerde deze disciplines en specialiseerde zich in het lezen met jonge kinderen. Ze was lange tijd kinderboekenrecensent en schreef bijdragen over (voor)lezen en leesbevordering voor diverse bundels en handboeken.

Ze verrichtte landelijk onderzoek naar het voorlezen in de kinderopvang in 1991, 1997 en 2000 en maakte tien jaar deel uit van het Platform Voorlezen van Stichting Lezen.
In 1997 verscheen haar eerste boek bij Lemniscaat, Spelen met prentenboeken.
Margriet Chorus was een van de ontwikkelaars van de cursus Boekenwijzer (1999).

Van 2002 tot 2007 was zij hoofdredacteur van het tijdschrift Leeskraam, een vaktijdschrift voor iedereen die leest met kinderen van 0-6 jaar. Van 2005 tot 2009 was zij voorzitter van de Penseeljury.

In 2007 deed ze onderzoek naar de plaats van voorlezen, leesbevordering en het werken met kinder- en jeugdboeken op pabo’s en roc’s. De onderzoekspublicatie Lezen graag! Leesbevordering op roc’s en pabo’s is te downloaden op de site van Stichting Lezen, www.lezen.nl.

In 2009 verscheen van haar hand het onderzoeksrapport Opleiding Bibliotheekwerk Basisonderwijs (Kunst van Lezen).

Voorlezen gaat zó schreef zij samen met Irma van Welzen voor het Platform Voorlezen van Stichting Lezen. Het verscheen in 2002 bij het NJi. in 2010 actualiseerde Margriet Chorus de uitgave voor SWP en in 2013, 2015 en 2016 verschenen opnieuw door haar herziene en geactualiseerde drukken. In 2019 zorgde zij voor een herziene uitgave van het boek, waarin de nieuwste onderzoeken en ontwikkelingen op het gebied van leesbevordering zijn meegenomen.

Publicaties

Voorlezen gaat zó (compleet herziene editie) (2024)

Tips en ervaringen uit de praktijk van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, gastoudergezinnen en buitenschoolse opvang

Voorlezen gaat zó (2023)

Tips en ervaringen uit de praktijk van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, gastoudergezinnen en buitenschoolse opvang
Margriet Chorus