Fiona van Maanen


Bedrijfskundige drs. F.A. van Maanen werkte
jarenlang in de ICT-dienstverlening als consultant,
projectmanager en productmanager. Als consultant
bij een kleine organisatie leerde zij al snel dat het
vinden en behouden van klanten geen sinecure
is en in alle gevallen van levensbelang voor de
organisatie. Dat elke professional hier een rol in
heeft die van doorslaggevend belang is, werd onomwonden helder. Als
productmanager een roadmap ontwikkelen om niet alleen nu, maar
ook in de toekomst de juiste PMC te bewerken, geeft een andere kijk op
het zoeken van klanten. Als directeur van Kweekel weet ze inmiddels
uit persoonlijke ervaring wat het zoeken, vinden en behouden van
klanten behelst. Tegenwoordig is Fiona van Maanen nauw betrokken
bij diverse onderzoeken op het gebied van sales, resultaatgerichtheid en
ondernemerschap en verschijnen hierover meerdere publicaties van haar
hand.
Fiona van Maanen