Gratis verzending vanaf €20

Paul Camp


Paul Camp (1979) is de grondlegger van een nieuwe vorm van therapie: cognitieve animatietherapie. De observaties die uiteindelijk hebben geleid tot de uitgangspunten van deze therapie, ontstonden in zijn kindertijd. Camp groeide op tussen kinderen die veelal geplaagd werden door verschillende psychische problemen. Het viel hem op dat zij zich op bepaalde momenten gedroegen alsof die problemen een eigen leven leidden.

Door die ervaring is Camp problemen altijd blijven zien als aparte entiteiten die soms alle aandacht opeisen en het denken en handelen van mensen tijdelijk beheersen. Zijn verwondering bracht hem ertoe om pedagogiek te studeren, maar daar vond hij onvoldoende antwoord op de vraag waarom problemen zichzelf aan mensen opdringen. Hij bestudeerde tal van reguliere vormen van psychotherapie. Zijn studie richtte zich met name op de verklaringen die zij boden voor de neiging van problemen om de regie over te nemen en de manieren waarop ze zichzelf in stand houden.

Camp is de medeoprichter en hoofd van het PIVOO Instituut (Psychologisch Instituut Voor Ontwikkeling en Onderwijs) www.pivoo.nl dat als doelstelling heeft om cognitieve animatietherapie verder te ontwikkelen en onderzoeken.

Publicaties

Paul Camp