Albert Buisman


"Jeugdsport en sportieve recreatie is voor kinderen en jongeren een prachtig pedagogisch veld, waar ze onder goede condities hun sportieve mogelijkheden kunnen verkennen en waaraan ze veel plezier kunnen beleven.Ik zie het als mijn taak dit vak verder op de pedagogische kaart van onderzoek, theorievorming en dienstverlening te zetten."
Aldus Albert Buisman.

Albert Buisman was vanaf 1970 verbonden aan de faculteit Sociale Wetenschappen bij Universiteit Utrecht. Eerst als docent bij Theoretische Pedagogiek en later Sportpedagogiek.

Hoogtepunten uit zijn werk zijn de projecten ter bevordering van de pedagogische kwaliteit van de jeugdsport. Deze projecten resulteerden in onderzoeksverslagen, boeken en brochures voor de praktijk.

Daarnaast heeft Albert Buisman veel trainerscursussen gegeven en cursussen voor jeugdsportcoördinatoren binnen verenigingen; voor de KNVB (TC I cursus), de Gymnastiek Unie, de Provinciale Sportraad in Utrecht en de plaatselijke Sportraad in Tilburg.

Meer

Publicaties

Sportieve recreatie (2010)

een handreiking voor sportief beleid