Gratis verzending vanaf €20

Dr. Albert Buisman


Dr. Albert Jannes Buisman (6-10-1939/ 25-04 2022).

Gestart als onderwijzer in het basis- en speciaal onderwijs.

Afgestudeerd als klinisch pedagoog en meteen daarna benoemd als medewerker bij de vakgroep Theoretische Pedagogiek aan de Universiteit te Utrecht.

Daar eerst vooral gewerkt aan opgaven, die theorie en praktijk aan elkaar verbonden, o.a. in een project over de vernieuwing van het pedagogiekonderwijs op de Pedagogische Academies, en ook als studieleider van de MO opleidingen Pedagogiek in Utrecht.

Vanaf circa 1975 steeds meer betrokken geraakt bij projecten over de pedagogische betekenis van jeugdsport, zowel in onderzoek als in onderwijs.

In 1988 werkzaam als coördinator van een specialisatie Sportpedagogiek binnen de studierichting Pedagogiek in  Utrecht.

Gepromoveerd op een proefschrift “Jeugdsport en Fair Play” en daarna nog diverse boeken geredigeerd en geschreven op het terrein van de sportpedagogiek.

Publicaties

Op de bank zitten? (2020)

Jeugdparticipatie in de sport: meedoen en mee mogen doen

Sportieve recreatie (2010)

een handreiking voor sportief beleid

Jeugdsport en fair play (2002)

In het Nederlandse sportbeleid van de jaren negentig
Dr. Albert Buisman