Gratis verzending vanaf €20

Antoinette Bolscher


Antoinette Bolscher is opgeleid als verpleegkundige en jurist.
Zij heeft jarenlang diverse functies in de ouderenzorg bekleed en werkt nu als zelfstandige. Ze richt zich met name op begeleiding van samenwerkingsprocessen om met alle betrokkenen te komen tot verbetering en vernieuwing in de zorg. Vanuit haar praktijkervaringen had ze behoefte aan verdieping.
Dat heeft haar gebracht bij de Graduate School van de Universiteit voor Humanistiek en het discours van normatieve professionalisering (Harry Kunneman). In 2018 is ze gepromoveerd op het proefschrift met de titel: Goed samenwerken in moreel ecologisch perspectief. Een bijdrage aan normatieve professionalisering in de ouderenzorg.  Nadien is ze actief geworden in de Stichting / het Gezelschap Waardenwerk, o.a. als lid van de redactie van het tijdschrift Waardenwerk, waar ze de rubriek 'waardevolle praktijken' verzorgt. Ze was initiator van de Werkplaats Normatieve professionalisering, van waaruit het Cahier 'Proeven van Waardenwerk' (2021) is voortgekomen.

Publicaties

Proeven van Waardenwerk (2021)

Promovendi over hun onderzoek normatieve professionalisering Waardenwerkcahier - 4
Antoinette Bolscher