Gratis verzending vanaf €20

Hellen A. van der Wal


Hellen A. van der Wal is in 1958 in Leeuwarden geboren en is getogen in Aruba. Na afronding van de middelbare school in 1976 studeerde ze Journalistiek (1979) en Strafrecht (1990) in Utrecht.

Ze werkte in Nederland van 1983-1990 als redacteur/producer van multimediale cursussen voor het volwassenenonderwijs voor de Stichting Televisie Academie (TELEAC). In 1990 ging zij terug naar Aruba, waar zij verschillende functies heeft vervuld binnen het Ministerie van Justitie, zoals wetgevingsjurist, Hoofd Beleid Directie Openbare Orde en Veiligheid, Beleidsadviseur van de Minister van Justitie, en Hoofd Beleidsstaf van het Korps Politie Aruba. In 2002 is zij benoemd als Secretaris van de Raad van Advies, een onafhankelijk Hoog College van Staat dat regering en Staten adviseert over wetgeving en vraagstukken van constitutionele aard.

Hellen van der Wal zet zich al geruime tijd in voor de rechten van het kind. In 1999 was zij mede-oprichter van de Stichting Arubaanse Kinder- en Jeugdtelefoon, van welke stichting zij tien jaar voorzitter is geweest en sindsdien bestuurslid. In 2007 werd zij gekozen tot Caribbean Representative in de NGO Advisory Council for follow up to the UN Secretary General’s Study on Violence Against Children.

In 2005 richtte zij de Stichting Maatschappij & Criminaliteit op, ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van educatief materiaal en projecten op het gebied van veiligheid en preventie. Deze stichting heeft ook de Youth Lifestyle Survey Aruba 2007 uitgevoerd en gefinancierd, welk onderzoek het empirische deel vormt van haar promotie-onderzoek naar de elementen van een verdragconforme benadering van jeugddelinquentie, dat zij als buitenpromovenda van 2006-2011 heeft uitgevoerd.
Hellen A. van der Wal