Kitty Kwakman


Kitty Kwakman is verpleegkundige en pedagoge. Zij werkte een aantal jaren in de functie van psychiatrisch verpleegkundige en startte vervolgens met de studie pedagogische wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Zij studeerde af in de volwasseneneducatie en werkte aansluitend aan haar promotie-onderzoek, eveneens aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. In 1999 promoveerde zij op een onderzoek naar het leren van docenten in het voortgezet onderwijs. Van 1998 tot 2005 werkte zij als universitair docent Human Resource Development aan de Universiteit Twente. Sinds april 2002 vervult Kitty Kwakman de deeltijdfunctie van lector. Zij combineert deze functie sinds juli 2005 met de functie van directeur stafbureau bij het Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs.
Kitty Kwakman