Gratis verzending vanaf €20

Anton van Wijk


Anton van Wijk is criminoloog en directeur van Bureau Beke. Daarvoor was hij als senioronderzoeker verbonden aan de Politieacademie.

Hij is gepromoveerd op het onderwerp Juvenile sex offenders and non-sex offenders; a comparative study, publiceert (inter)nationaal over diverse criminaliteitsonderwerpen.

Binnen het kantoor houdt hij zich ondermeer bezig met onderzoek naar ernstige vormen van criminaliteit, met specifieke aandacht voor zedenmisdrijven. Over dat onderwerp zijn verschillende publicaties van zijn hand verschenen.

Recente publicaties zijn: ‘Doorgeslagen. Een exploratief onderzoek naar gewelddadige verkrachtingen en verkrachters’ (Boom, 2011) en een review van de literatuur over jeugdige zedendelinquenten (Tijdschrift voor Seksuologie, 2012).


Hij heeft de cursus Criminal Investigative Analysis gevolgd en de training Violent Crime Behavior van de Academy Group in de Verenigde Staten. Hij staat geregistreerd in de databank van de Landelijke Deskundigheidsmakelaar van de Politieacademie (LDM).
Momenteel bereidt hij samen met anderen een boek voor over serieplegers en doet hij onderzoek naar misstanden in sekten.

Publicaties

Focus op jeugdcriminaliteit (2021)

Inleiding voor de beroepspraktijk

Mountains of gold (2009)

An exploratory research on Nigerian 419-fraud
Anton van Wijk