Gratis verzending vanaf €20

Rudy Schreijnders


Rudy Schreijnders is als literatuurhistoricus gespecialiseerd in de robinsonade in de Nederlandse achttiende-eeuwse literatuur. In 2017 is hij gepromoveerd aan de Universiteit voor Humanistiek op een proefschrift over de humanistische essaytraditie, lopend van Michel de Montaigne, die het genre heeft ‘uitgevonden’, via Multatuli naar Rudy Kousbroek. 

Schreijnders was van 2014-2020 redacteur van het Jaarboek Multatuli. In het Haagse Literatuurmuseum beschrijft hij de collectie brieven aan Rudy Kousbroek.

Publicaties

Opinitis (2021)

Het (on)vermogen tot zelfstandig oordelen
Rudy Schreijnders