Martijn Arns


Martijn Arns studeerde eind jaren '90 af als Biologisch psycholoog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Na verschillende projecten op het gebied van toegepast hersenonderzoek in het Westmead Hospital in Sydney, het Max Planck Instituut in Munchen en Organon Research in Newhouse, begon hij in 2001 met wat nu Onderzoeksinstituut Brainclinics en Psychologenpraktijk Brainclinics is.

Martijn Arns is gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op EEG gebaseerde personalized medicine bij ADHD en depressie en is gespecialiseerd in toepassing van hersenscan-technieken bij het bepalen van de juiste behandeling bij ADHD en depressie. Daarnaast is hij gespecialiseerd in de ontwikkeling en toepassing van neuromodulatie technieken zoals neurofeedback bij de behandeling van ADHD, magnetische hersenstimulatie (rTMS) bij de behandeling van depressie en de rol van slaap en chronobiologische aspecten van ADHD en depressie.

Bij Psychologenpraktijk Brainclinics superviseert Martijn Arns een team van gespecialiseerde psychologen bij de toepassing van deze technieken. Bij Onderzoeksinstituut Brainclinics voert Martijn Arns in samenwerking met verschillende internationale onderzoekers en universiteiten toegepast wetenschappelijk onderzoek uit naar personalized medicine, neuromodulatie technieken, slaap en chronobiologie.

Daarnaast verzorgt hij verschillende (internationaal) geaccrediteerde opleidingen en cursussen op deze gebieden.

Martijn Arns is directeur van Onderzoeksinstituut Brainclinics en Psychologenpraktijk Brainclinics, verbonden aan de Universiteit Utrecht, afdeling experimentele psychologie, en was oprichter van Brainquiry tot juli 2007. Daarnaast heeft Martijn Arns zitting in het bestuur van de International Pharmaco-EEG Society (IPEG) en is lid van diverse beroepsorganisaties zoals het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen), SOBP, ECNS, SAN, NSWO en fellow van de ISAD en ISNR

Publicaties

Martijn Arns