Gratis verzending vanaf €20

Thomas Schillemans


Thomas Schillemans werkt sinds 2008 als docent en onderzoeker bij de USBO, Universiteit Utrecht. Hij werkte eerder onder meer bij de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (www.adviesorgaan-rmo.nl). In 2007 promoveerde hij cum laude op het proefschrift ‘Verantwoording in de schaduw van de macht. Horizontale verantwoording bij zelfstandige uitvoeringsorganisaties’.

In zijn onderzoek staat de relatie van beleidsuitvoering met de maatschappelijke omgeving centraal. Hij richt zich op thema’s als: horizontale en publieke verantwoording, maatschappelijke ondernemingen, zelfstandige bestuursorganen en agentschappen, de rol van de media in de beleidsuitvoering.

In het najaar van 2009 is hij als academic visitor verbonden aan het Center for Social Impact, van de University of New South Wales, in Sydney (www.csi.edu.au)
Thomas Schillemans