Gratis verzending vanaf €20

Rienk Janssens


Dr. Rienk Janssens werkt sinds 2001 bij de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Vanaf 2007 is hij algemeen secretaris. Hij heeft geschiedenis gestudeerd in Leiden en Santander en is gepromoveerd aan de Vrije Universiteit op de geschiedenis van de antirevolutionaire partij in de negentiende eeuw. Voordat hij bij de RMO werkte was hij directeur van het wetenschappelijk bureau van het GPV, in 2001 opgegaan in de ChristenUnie.

Binnen de RMO werkte hij aan adviezen als Verschil in de verzorgingsstaat (2004), Toegang tot recht (2004), Ontsnappen aan medialogica (2006), Straf en zorg: een paar apart (2007), Vormen van democratie (2007), De ontkokering voorbij (2008) en Sociaal bezuinigen (2010).
Rienk Janssens