Gratis verzending vanaf €20

Joke van den Bosch


Joke van den Bosch is hersteldocent bij de RINO opleidingen SRH/Strength, herstelcoach, ervaringsdeskundige, directrice Dogreflection, lid Vakgroep Ervaringsdeskundigheid Rinobreed en medeoprichter StichtingDjoDjo.

Na een jarenlange carrière als patiënt/cliënt heeft zij in 2010 kennis gemaakt met de SRH herstelmethodiek.  ”Daar stond zwart op wit waar ik al die jaren naar op zoek ben geweest om weer een stap verder te komen in mijn herstelproces!” In dat jaar heeft zij de opleiding hersteldocent gevolgd en sinds die tijd regelmatig lesdagen meegelopen.  “Zó fantastisch om in die rol een bijdrage te mogen leveren bij de opleidingen van groepen mensen die in de zorg werken! Elke lesdag weer zóveel enthousiasme van de deelnemers die blij waren met de tools die ze in handen hadden gekregen voor betere verbinding met hun cliënten! Zó fantastisch om als het ware de vertaalslag te kunnen bieden tussen de theorie uit de boeken en de praktijkervaring vanuit cliëntperspectief.”In datzelfde jaar, 2010, heeft zij haar eigen bedrijfje opgericht, Dogreflection. Van waaruit zij, samen met haar honden, cliënten begeleid vanuit de WMO.
In 2016 heeft zij, samen met Herman van Boven, Stichting DjoDjo opgericht. Stichting DjoDjo gaat met goed opgeleide bezoekteams, mensen met hun hond, langs bij mensen die eenzaam zijn, die zelf geen huisdier meer kunnen hebben of om een andere reden veel behoefte hebben aan bezoek van een mens met een hond.

In de loop van de jaren heeft zij ervaring opgedaan met het geven van lezingen, bijdragen mogen leveren op enkele congressen en aan de laatste versie van het “Handboek Steunend Relationeel Handelen “.
Als medeauteur  van  “En nu ik! Herstellen doe je zo. De SRH ervaringswerker als steunpilaar” voegt zij op deze manier haar ervaringen met plezier en passie toe.

Publicaties

En nu ik! Herstellen doe je zo

De SRH Ervaringswerker als steun en toeverlaat
Joke van den Bosch