Rick Kwekkeboom


Rick Kwekkeboom is opgeleid als huishoudkundige aan de Landbouw Universiteit Wageningen (specialisatie maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg) en promoveerde in 2001 op een onderzoek naar opvattingen over en realisatie van de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg. Zij was sinds oktober 2003 als lector Vermaatschappelijking in de Zorg verbonden aan Avans Hogeschool. In die hoedanigheid deed zij o.a. onderzoek naar de participatie van mensen met beperkingen aan de samenleving en naar de effecten van de WMO daarop.

Vanuit haar lectorschap is Rick Kwekkeboom actief in het Landelijk Lectorenplatform Zorg en Welzijn en lid van het presidium van het Forum voor Praktijkgericht onderzoek.
Rick Kwekkeboom is tevens (tijdelijk) werkzaam bij de Raad voor Volksgezondheid en Zorg in Den Haag, lid van de Stichtingsraad van St. Rochdale, van de Visitatiecommis van St. Cordaan en van de Raad van Toezicht van de St. HVO-Querido, alle in Amsterdam.

Vanaf januari 2010 is zij lector Community Care bij het praktijk- en onderzoekscentrum De Karthuizer van de Hogeschool van Amsterdam (Domein Maatschappij en Recht)
Rick Kwekkeboom