Gratis verzending vanaf €20

Ger Tielen


Directeur Ger Tielen van Demin, was van juli 2007 tot juli 2009 directeur van ILC Zorg voor Later, een kennisplatform voor de derde levensfase. Sinds juli 2009 vervult hij de functie van bestuursadviseur, en is verantwoordelijk voor internationale zaken en de ontwikkeling van projecten op het gebied van nieuwe woonvormen, arbeidsparticipatie en maatschappelijke inzet, ICT.

Ger Tielen, was van 1996–2001 directeur van het Nederlands Platform Ouderen en Europa en van 2001–2003 ambtelijk secretaris van de Taskforce Ouderen en Arbeid.

Hij heeft een achtergrond in nieuwe technologie en journalistiek en nam samen met anderen het initiatief tot de oprichting van onder meer SeniorWeb (succesvolle website voor ouderen); de Sesam Academie (die oud-leidinggevenden traint voor nieuwe maatschappelijke functies); de Taskforce Ouderen en Arbeid (die advies uit bracht over de arbeidsparticipatie van ouderen).

Hij is bestuurslid van Greenwish (ondersteuningsorganisatie voor groene initiatieven) en van A College for Yasmine (studiefonds voor meisjes in Soedan).

Publicaties

De generatiecrisis (2010)

Kenmerken en kansen
Ger Tielen