Ester van Winkel


Ester heeft gestudeerd aan de TU Eindhoven en TS M Twente; in beide studies combineerde zij
bouwkunde met andere disciplines. In studie en werk zoekt ze het grensgebied op tussen beleid, visie
en vorm, voorafgaand aan het werkelijke bouwtraject. Zij is sterk in de vertaling van eisen vanuit
gebruik(ers) naar gebouw. Vanaf 1996 is zij werkzaam als huisvestingsadviseur in voornamelijk het
gemeentelijke onderwijs; sinds 2007 doet zij dat vanuit Stichting Brede School Nederland.
Ester van Winkel