Gratis verzending vanaf €20

Margoke Nijssen


Margoke Nijssen is na haar studie Logopedie en Taal- en Spraakpathologie zich gaan specialiseren in spraak- en taalontwikkelingsstoornissen (TOS) bij het jonge kind. Momenteel werkt zij als klinisch linguïst bij de NSDSK waar zij betrokken is bij de diagnostiek en behandeling van jonge kinderen (2-4 jaar) met TOS.

De verhalen uit het boek Peperkoekpoep zijn zodanig geschreven dat het voorlezen bijdraagt aan het stimuleren van klankbewustzijn. Dit is een belangrijke vaardigheid die bijdraagt aan het leren praten op jonge leeftijd en de leesontwikkeling op latere leeftijd.

Peperkoekpoep is geschikt voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar, en daarbij specifiek de kinderen met spraakontwikkelingsproblemen en kinderen met een verhoogd risico op lees- en spellingsproblemen/dyslexie. Het boek stelt ouders in staat op een indirecte en speelse manier bij te dragen aan het stimuleren van klankbewustzijn. Professionals die werken met jonge kinderen (logopedisten, pedagogisch medewerkers, leerkrachten) kunnen deze verhalen inzetten bij het stimuleren van het fonologisch bewustzijn en/of beginnende geletterdheid. 

In Peperkoekpoep zit een berg aan klankinput verstopt. De woorden in elk verhaal zijn namelijk zorgvuldig gekozen. Maar wel op een manier dat elk verhaaltje lekker doorleest. Door te luisteren naar de verhaaltjes uit het boek krijgt het kind heel vaak dezelfde klanken te horen! Dit draagt bij aan de ontwikkeling van het klankbewustzijn.

Op haar website www.aaptotschaap.nl schrijft ze over de klankontwikkeling bij jonge kinderen. Op de site vind je ook aanvullend materiaal bij het boek, zoals kleurplaten. 

Publicaties

Peperkoekpoep (2022)

Verhalen voor het stimuleren van klankbewustzijn bij jonge kinderen
Margoke Nijssen